Lương Hoài Trang

SDT:0915662682

Chủ Tịch Hội

fb:HoaiLuongTrang

Hoàng Thị Hoà

SDT:0945957279

Phó Chủ Tịch

fb: Hoang Hoa

Nguyễn Hồng Nhung

SDT:0906094530

Phó Chủ Tịch

fb: Nhung Nguyen

Lê Thị Hương

SDT:090 4122479

Phó Chủ Tịch

fb: Hương Bốn N

Lương Phương Thảo

SDT:090 4122479

Thủ Quỹ

fb: Thao Phuong

tin tức từ thiện

Hải Phòng, 0000-00-00

Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u

Thay v t?n d?ng th?i c? ?? bun bn ch?t chm khch th?p ph??ng th ng??i dn Li Thiu, t?nh Bnh D??ng l?i nhi?t tnh ph?c v? nh?ng ly tr ? mt l?nh khi?n khng t ng??i c?m ??ng.

??i gia ?nh 20 n?m ph?c v? tr ? mi?n ph cho ng??i dn hnh h??ng L? h?i cha B Thin H?u l m?t trong nh?ng l? h?i l?n nh?t ? Bnh D??ng vo ngy R?m thng Ging, thu ht hng ch?c nghn l??t khch th?p ph??ng m?i n?m, l d?p r?t t?t ?? ng??i dn ??y m?nh vi?c kinh doanh. Th? nh?ng ? g?n 20 n?m nay, gia ?nh c ??ng Kim Chi (60 tu?i) v?n duy tr cng vi?c ph?c v? tr ? mi?n ph cho khch th?p ph??ng cng ?on di?n vin di?u hnh r??c B. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 1. "Ti?m tr ? mi?n ph" c?a gia ?nh c Chi ? duy tr ???c g?n 20 n?m nay. "M?i n?m m?t l?n, vo ngy R?m thng Ging l "??i gia ?nh" c?a c h?n ch?c con ng??i l?i cng nhau chu?n b? nh?ng ph?n tr ? ?? ph?c v? cho ?on r??c B v c bc ? xa ??n vi?ng B. Truy?n th?ng ny c t? th?i m? c?a c, sau ny m? c m?t, th c ti?p t?c duy tr cng vi?c ny, th?m thot ? g?n 20 n?m r?i ??y" - c Kim Chi chia s?. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 2. C Kim Chi chu?n b? nh?ng ly tr ? ?? ph?c v? cho m?i ng??i. Thng th??ng, ?on di?u hnh r??c B ???c kh?i hnh t? 15h ngy 15 m l?ch, gia ?nh c Chi ph?i t?t b?t chu?n b? t? tr?a ?? c th? s?n sng ph?c v? n??c cho ?on ng??i trong l? h?i. Ng??i ch?y ?i mua ?, ng??i n?u n??c pha tr, ng??i s?p x?p bn gh?, ai c?ng nhanh nh?n th?c hi?n cng vi?c quen thu?c c?a mnh m ch?ng m?t l?i than m?t m?i. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 3. Nh?ng ly tr ???c chu?n b? t??m t?t ?? m?i ng??i c th? thu?n ti?n ??n u?ng. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 4. H? c v? khch no gh ngang xin m?t ly n??c l gia ?nh c Chi l?i c??i t??i m?i h? l?y n??c. "Lc ??u nhi?u ng??i t??ng l c bn n??c nn c?ng ng?i khng dm ??n u?ng. C ng??i vo h?i mua, c m?i c??i ni ?y l n??c mi?n ph, c bc c? dng t? nhin. Th? l m?i ng??i gp lm m?t t?m b?ng, ?? m?i ng??i ?? ng?i. T? ? m?i c t?m b?ng "N??c mi?n ph" ? ch?!" - c Chi ch? tay vo t?m b?ng r?i "khoe". Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 5. T?m b?ng ?ng yu ny ???c th?c hi?n thng qua s? gp c?a ng??i dn. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 6. M?i ng??i ??u r?t vui khi ???c u?ng m?t ly n??c mt r??i d??i ci n?ng oi ? c?a Bnh D??ng. C Dung (65 tu?i, ??ng Thp) chia s?: "Ti l?n l?i t? xa ??n ?y ?? vi?ng cha, th?t s? c?m kch t?m lng c?a cc c ? ?y. Ly tr ? ch?ng ?ng bao nhiu, nh?ng m?y ai lm ???c v?y, nh?t l th?i bu?i ny. Lc ny ti ??n cn ch?a dm m? mi?ng xin ly n??c ? ???c m?y c ?y trao t?n tay. Thi?t s? l qu l?m!". Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 7. C Dung v cng c?m m?n t?m chn tnh c?a gia ?nh c Chi. "Ngho ti?n ngho b?c ch? ?u ai ngho m?y ly n??c ?u con!" Gia ?nh c Chi khng ph?i thu?c h? kh gi?, c lm ngh? bn bnh trng trong ch? Li Thiu, m?c thu nh?p ch? ?? trang tr?i cho gia ?nh, nh?ng n?m no c?ng duy tr ho?t ??ng ngh?a ny. Theo c th m?t n?m l? ch? di?n ra c m?t l?n, coi nh? gip ???c m?i ng??i m?t ph?n nh? no ?, l?i v?a tch ??c cho gia ?nh. C c??i s?ng khoi, ni: "V?i l?i, ngho th ngho ti?n ngho b?c, ch? ?u c ngho v m?y ly n??c h? con. Khng bi?t sau ny con chu c ti?p t?c lm cng vi?c ny khng? Nh?ng v?i c th n?u v?n cn s?c kh?e l c s? v?n cn lm", ni ?o?n c l?i t?t b?t cng cc chu ch?y ra ?on ng??i r??c ki?u, n c?n trao t?ng ly n??c. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 8. Ph?c v? t?n n?i cho nh?ng ng??i khng th? gh vo l? ???ng l?y n??c. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 9. C L? Nga (em ru?t c?a c Chi) n c?n trao t?ng ly n??c cho nh?ng ng??i trong ?on r??c B. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 10. B Minh c?ng nhi?t tnh v v cng nghim tc v?i cng vi?c c?a mnh. Hng tr?m ly tr ? mi?n ph mt lng khch th?p ph??ng ??n vi?ng cha B Thin H?u - ?nh 11. ???c gip ?? m?i ng??i c?ng l m?t tr?i nghi?m th v? khi?n cc chu nh? trong gia ?nh c khng cn c?m th?y ? l m?t cng vi?c c?c nh?c. ?on ng??i t?p n?p, h?i h? chen nhau ?i v? pha tr??c, d??i n?ng c?a vng Li Thiu nh? thiu ??t, chng ti c?m ly tr ? m lng ch?t mt l?nh. Ng??i Bnh D??ng d? th??ng v th?t ?n h?u!

Thay mặt BCH Hội từ thiện Tâm Hồng

Lương Hoài Trang