Lương Hoài Trang

SDT:0915662682

Chủ Tịch Hội

fb:HoaiLuongTrang

Hoàng Thị Hoà

SDT:0945957279

Phó Chủ Tịch

fb: Hoang Hoa

Nguyễn Hồng Nhung

SDT:0906094530

Phó Chủ Tịch

fb: Nhung Nguyen

Lê Thị Hương

SDT:090 4122479

Phó Chủ Tịch

fb: Hương Bốn N

Lương Phương Thảo

SDT:090 4122479

Thủ Quỹ

fb: Thao Phuong

Thông báo

Hải Phòng, 2016-04-05

Kính đề nghị toàn bộ 42 ACE hội viên cộng tác viên đã đăng ký đi thiện Nguyện tại SaPa vào ngày 18

Kính đề nghị toàn bộ 42 ACE hội viên cộng tác viên đã đăng ký đi thiện Nguyện tại SaPa vào ngày 18 -20/3/2016 nộp kinh phí tham gia về cho thủ quỹ của đoàn : Chị Hiền Vinh 090 6065989. Kinh phí tạm thu mỗi người tham gia : 1.500.000đ Xin chân thành cảm ơn

Kính đề nghị toàn bộ 42 ACE hội viên cộng tác viên đã đăng ký đi thiện Nguyện tại SaPa vào ngày 18 -20/3/2016 nộp kinh phí tham gia về cho thủ quỹ của đoàn : Chị Hiền Vinh 090 6065989.
Kinh phí tạm thu mỗi người tham gia : 1.500.000đ
Xin chân thành cảm ơn

Kính đề nghị toàn bộ 42 ACE hội viên cộng tác viên đã đăng ký đi thiện Nguyện tại SaPa vào ngày 18 -20/3/2016 nộp kinh phí tham gia về cho thủ quỹ của đoàn : Chị Hiền Vinh 090 6065989.
Kinh phí tạm thu mỗi người tham gia : 1.500.000đ
Xin chân thành cảm ơn

Thay mặt BCH Hội từ thiện Tâm Hồng

Lương Hoài Trang